Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện

Hiển thị

14:13 - 10/05/2020

Tuyển Tư vấn xây dựng kịch bản cho 05 phim ngắn cung...

    Tư vấn xây dựng kịch bản cho 05 phim ngắn cung cấp thông tin, kiến thức và kỹ năng dành cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo...

08:24 - 06/05/2020

Tuyển trợ giảng tập huấn nhóm lao động giúp việc gia...

TRỢ GIẢNG TẬP HUẤN NHÓM LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH VIẾT CÂU CHUYỆN VỀ SỰ THAY ĐỔI

08:21 - 06/05/2020

Tuyển Trợ giảng tập huấn kỹ năng vận động chính...

TRỢ GIẢNG TẬP HUẤN KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH CHO NHÓM LÃNH ĐẠO NÒNG CỐT ĐẠI DIỆN CHO LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH

08:19 - 06/05/2020

Tuyển Giảng viên Tập huấn kỹ năng vận động chính...

TẬP HUẤN KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH CHO NHÓM LÃNH ĐẠO NÒNG CỐT ĐẠI DIỆN CHO LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH  

08:16 - 06/05/2020

Đăng tuyển Nhóm chuyên gia nghiên cứu: Đánh giá việc...

Nhóm chuyên gia nghiên cứu “Đánh giá việc thực hiện một số quy định pháp luật lao động về quản lý lao động giúp việc gia đình”

08:14 - 06/05/2020

Đăng tuyển Giảng viên tập huấn nhóm LĐGVGĐ viết câu...

GIẢNG VIÊN TẬP HUẤN NHÓM LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH VIẾT CÂU CHUYỆN VỀ SỰ THAY ĐỔI