Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện

Hiển thị

14:18 - 01/04/2020

Chuyên gia truyền thông cập nhật thông tin và duy trì...

Chuyên gia truyền thông cập nhật thông tin và duy trì hoạt động trang website và phần mềm ứng dụng trên điện thoại cung cấp thông tin cho lao động đi...

12:17 - 13/04/2020

Để không ai bị bỏ lại ở phía sau trong cuộc chiến...

Để không ai bị bỏ lại ở phía sau trong cuộc chiến với dịch bệnh Covid 19

16:03 - 06/04/2020

Chuyên gia thiết kế diễn đàn trực tuyến và phần mềm...

Chuyên gia thiết kế diễn đàn trực tuyến và phần mềm ứng dụng trên điện thoại di động cung cấp thông tin cho lao động đi làm việc ở nước ngoài...

16:01 - 06/04/2020

Chuyên gia thiết kế trang web và ứng dụng trên điện...

Chuyên gia thiết kế trang web và phần mềm ứng dụng trên điện thoại di động cung cấp thông tin về lao động giúp việc gia đình

15:58 - 06/04/2020

Chuyên gia biên soạn tài liệu về luật pháp chính sách...

Chuyên gia biên soạn tài liệu về luật pháp chính sách và an sinh xã hội liên quan đến lao động giúp việc gia đình

10:58 - 13/02/2020

Website và ứng dụng trên điện thoại (app) dành cho...

Website và ứng dụng trên điện thoại (app) dành cho người lao động di cư làm việc việc ở nước ngoài đã được đưa vào sử dụng