Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện

Hiển thị

16:10 - 08/03/2019

Tuyển dụng Phiên dịch viên Hội thảo quốc tế" Chia...

Tuyển dụng phiên dịch viên hội thảo quốc tế 3 ngày Chia sẻ về lao động Phi chính thức ở Việt Nam

16:02 - 26/02/2019

Tuyển chuyên gia xây dựng tài liệu Hội thảo quốc tế...

  Tuyển lựa chuyên gia xây dựng bài trình bày/tài liệu tại Hội thảo quốc tế: Chia sẻ về lao động Phi chính thức ở Việt Nam