Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện

Hiển thị

08:16 - 06/05/2020

Đăng tuyển Nhóm chuyên gia nghiên cứu: Đánh giá việc...

Nhóm chuyên gia nghiên cứu “Đánh giá việc thực hiện một số quy định pháp luật lao động về quản lý lao động giúp việc gia đình”

08:14 - 06/05/2020

Đăng tuyển Giảng viên tập huấn nhóm LĐGVGĐ viết câu...

GIẢNG VIÊN TẬP HUẤN NHÓM LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH VIẾT CÂU CHUYỆN VỀ SỰ THAY ĐỔI  

12:28 - 04/05/2020

Trao quà của trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát...

Trao quà của trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng (GFCD) tới thành viên giúp việc gia đình có hoàn cảnh khó khăn do đại dịch...

15:58 - 29/04/2020

GFCD chung tay đồng hành với lao động giúp việc gia...

GFCD chung tay đồng hành với lao động giúp việc gia đình trong đại dịch Covid-19

14:21 - 01/04/2020

Tuyển dụng: Chuyên gia truyền thông

Chuyên gia truyền thông

14:20 - 16/04/2020

Tuyển dụng: Chuyên gia xây dựng, sản xuất video dành cho...

Chuyên gia xây dựng, sản xuất video về thị trường lao động dành cho cho lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng