Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện

Hiển thị

21:45 - 11/05/2020

Hội thảo tham vấn chuyên gia về Dự thảo Nghị định...

Lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định về lao động là người giúp việc gia đình theo khoản 2 điều 161 Bộ Luật lao động

05:28 - 11/05/2020

Tuyển Chuyên gia xây dựng kịch bản và sản xuất 04...

Chuyên gia xây dựng kịch bản và  sản xuất 04 video về lao động giúp việc gia đình (LĐGVGĐ)

14:13 - 10/05/2020

Tuyển Tư vấn xây dựng kịch bản cho 05 phim ngắn cung...

    Tư vấn xây dựng kịch bản cho 05 phim ngắn cung cấp thông tin, kiến thức và kỹ năng dành cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo...

08:24 - 06/05/2020

Tuyển trợ giảng tập huấn nhóm lao động giúp việc gia...

TRỢ GIẢNG TẬP HUẤN NHÓM LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH VIẾT CÂU CHUYỆN VỀ SỰ THAY ĐỔI

08:21 - 06/05/2020

Tuyển Trợ giảng tập huấn kỹ năng vận động chính...

TRỢ GIẢNG TẬP HUẤN KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH CHO NHÓM LÃNH ĐẠO NÒNG CỐT ĐẠI DIỆN CHO LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH

08:19 - 06/05/2020

Tuyển Giảng viên Tập huấn kỹ năng vận động chính...

TẬP HUẤN KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH CHO NHÓM LÃNH ĐẠO NÒNG CỐT ĐẠI DIỆN CHO LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH