Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện

Hiển thị

15:48 - 10/09/2020

TẬP HUẤN KỸ NĂNG QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CLB, KỸ NĂNG...

Tập huấn Kỹ năng quản lý điều hành Câu lạc bộ, kỹ năng giám sát và kỹ năng vận động ký kết hợp đồng lao động cho thành viên Ban chủ nhiệm...

08:18 - 06/09/2020

TẬP HUẤN KỸ NĂNG QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CLB, KỸ NĂNG...

Tập huấn kỹ năng quản lý điều hành CLB, kỹ năng giám sát và kỹ năng kỹ năng vận động ký kết hợp đồng lao động cho thành viên ban chủa nhiệm...

12:39 - 24/08/2020

TẬP HUẤN KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH VÀ KỸ NĂNG TRÌNH BÀY...

Tập huấn kỹ năng Lập kế hoạch và kỹ năng Trình bày cho nhóm Lao động giúp việc gia đình nòng cốt

16:01 - 15/07/2020

Hội thảo tham vấn Dự thảo Nghị định quy định về...

Tham vấn Dự thảo Nghị định quy định về lao động là người giúp việc gia đình theo khoản 2 điều 161 Bộ Luật lao động

14:41 - 04/07/2020

Hội thảo Tham vấn về ý tưởng, nội dung của trang...

Hội thảo Tham vấn về ý tưởng, nội dung của trang thông tin và phần mềm ứng dụng trên điện thoại di động cung cấp thông tin dành cho LĐ đi làm...

18:45 - 03/07/2020

Nhà tài trợ ACS Thụy Điển đến thăm và làm việc với...

Nhà tài trợ ACS Thụy Điển đến thăm và làm việc với Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển Cộng đồng (GFCD)