Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện

Hiển thị

15:49 - 02/08/2021

Lao Động Giúp Việc Gia Đình Phường Phố Huế Nhận Quà...

Hội Liên hiệp phụ nữ phường Phố Huế trao quà của Hội Liên hiệp phụ nữ  thành phố Hà Nội tới các thành viên Câu lạc bộ Lao động giúp việc...

15:07 - 30/06/2021

TẬP HUẤN VỀ KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG CHO HỌC SINH TẠI...

TẬP HUẤN CHO HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TỰ LẬP KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG VỀ QUYỀN TRẺ EM VÀ PHÒNG NGỪA BẠO LỰC GIỚI

15:07 - 28/06/2021

TẬP HUẤN VỀ QUYỀN TRẺ EM CHO PHỤ HUYNH HỌC SINH...

TẬP HUẤN VỀ QUYỀN TRẺ EM, PHÒNG NGỪA BẠO LỰC GIỚI VÀ BẮT NẠT TRONG TRƯỜNG HỌC CHO PHỤ HUYNH HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TỰ LẬP

14:47 - 25/06/2021

TẬP HUẤN VỀ KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO CHO HỌC SINH TẠI...

KHÓA TẬP HUẤN KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO CHO HỌC SINH NÒNG CỐT TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TỰ LẬP HUYỆN MÊ LINH  

10:22 - 23/06/2021

TẬP HUẤN TRONG MÙA DỊCH CỦA HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC...

TẬP HUẤN “NÂNG CAO NHẬN THỨC VÀ HIỂU BIẾT VỀ BẠO LỰC GIỚI VÀ BẮT NẠT” CHO NHÓM HỌC SINH NÒNG CỐT TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TỰ LẬP

09:42 - 20/06/2021

KHÓA TẬP HUẤN ĐẶC BIỆT CỦA LÃNH ĐẠO, GIÁO VIÊN VÀ...

TẬP HUẤN NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ QUYỀN TRẺ EM, PHÒNG NGỪA BẠO LỰC GIỚI VÀ BẮT NẠT TRONG TRƯỜNG HỌC