Thư mời kiểm toán

  15/12/2017

Kính gửi các công ty,
Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng gửi tới các công ty kiểm toán Thư mời kiểm toán năm 2017 của GFCD.
Trân trọng cảm ơn.

https://drive.google.com/file/d/14mTc-ZZBdWqjPMR7Yk4E9T2-sAvZzLvM/view?usp=sharing

Bình luận

Tin tức mới

Giới thiệu về GFCD
Lượt truy cập
  • 4
  • 225
  • 187,976