Thông báo tuyển lựa giảng viên

Thông báo tuyển lựa giảng viên

Thông báo tuyển lựa giảng viên

12:56 - 28/11/2018

Tuyển giảng viên cho hoạt động của Dự án “Nâng cao năng lực lãnh đạo cho nữ đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại tỉnh Hà Nam và Hòa Bình” năm 2016

Tuyển dụng chuyên gia xây dựng tài liệu dành cho lao động di cư đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Tuyển dụng đơn vị/ nhóm xây dựng website và mobile app
Tập huấn kỹ năng nghề giúp việc gia đình cho ban chủ nhiệm câu lạc bộ lao động giúp việc gia đình kỳ 1/2019
Chương trình Hội thảo Quốc tế "Chia sẻ về lao động phi chính thức ở Việt Nam"
Giám đốc quỹ RLS SEA đến thăm và làm việc với Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển Cộng đồng (GFCD)

Hoạt động “Tập huấn Ban chủ nhiệm CLB nữ đại biểu dân cử”

Nội dung tập huấn:
- Kỹ năng tổ chức, điều hành Câu lạc bộ
- Kỹ năng làm việc nhóm
- Kỹ năng thuyết phục, vận động quần chúng
- Kỹ năng trình bày

Địa điểm tập huấn:
- Xã Vĩnh Đồng, huyện Kim Bôi, Tỉnh Hòa Bình: 02 ngày tháng 6/2016
- Thị trấn Vĩnh Trụ - huyện Lý Nhân, Hà Nam từ ngày: 02 ngày tháng 6/2016

Yêu cầu đối với giảng viên: có trình độ thạc sỹ trở lên, có 10 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực giảng dạy và phát triển triển cộng đồng;

Chuyên gia gửi báo giá kinh phí thực hiện hoạt động 02 ngày tập huấn/chuyên gia theo thông tin dưới đây:
Nguyễn Thị Thanh Thủy - Trợ lý dự án
Số điện thoại: 0973.796.998/ 04.66837799
Email: gfcd08@gmail.com