Thông báo Tuyển lựa chuyên gia

Thông báo Tuyển lựa chuyên gia

Thông báo Tuyển lựa chuyên gia

12:05 - 28/11/2018

Tuyển chuyên gia cho hoạt động của Dự án “Nâng cao năng lực lãnh đạo cho nữ đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại tỉnh Hà Nam và Hòa Bình” năm 2016

Tuyển dụng chuyên gia xây dựng tài liệu dành cho lao động di cư đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Tuyển dụng đơn vị/ nhóm xây dựng website và mobile app
Tập huấn kỹ năng nghề giúp việc gia đình cho ban chủ nhiệm câu lạc bộ lao động giúp việc gia đình kỳ 1/2019
Chương trình Hội thảo Quốc tế "Chia sẻ về lao động phi chính thức ở Việt Nam"
Giám đốc quỹ RLS SEA đến thăm và làm việc với Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển Cộng đồng (GFCD)

Dự án “Nâng cao năng lực lãnh đạo cho nữ đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại tỉnh Hà Nam và Hòa Bình” năm 2016

Hoạt động 1: Xây dựng tài liệu tập huấn
Tài liệu gồm 3 chuyên đề nội dung:
+ Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân cấp xã và Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.
+ Một số vấn đề chung về hệ thống chính trị và tổ chức bộ máy nhà nước Việt Nam.
+ Những điểm cơ bản trong Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân.
Thời gian: 06 ngày làm việc/ 02 chuyên gia
Hạn nộp chuyên đề: 20/2/2016
Yêu cầu về chuyên môn: chuyên gia có trình độ thạc sĩ trở lên, có từ 10 năm kinh nghiệm làm việc, có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng tài liệu, phát triển cộng đồng.
Chuyên gia gửi báo giá kinh phí thực hiện hoạt động 06 ngày/03 chuyên đề theo liên hệ dưới đây.

Hoạt động 2: Giảng viên khóa “Tập huấn cung cấp kiến thức – kỹ năng lãnh đạo, chức năng và nhiệm vụ của đại biểu HDND cấp xã”
Theo các chuyên đề sau:
1. Kỹ năng trình bày và kĩ năng thu thập thông tin – xây dựng chương trình hành động của ƯCV
2. Thực hành trình bày chương trình hành động của ƯCV
Địa điểm tập huấn:
- Xã Vĩnh Đồng, huyện Kim Bôi, Tỉnh Hòa Bình từ ngày 24-27/2/2016 (04 ngày)
- Thị trấn Vĩnh Trụ - huyện Lý Nhân, Hà Nam từ ngày: 29/2/2016- 03/3/2016 (04 ngày)
Yêu cầu đối với giảng viên: có trình độ thạc sỹ trở lên, có 10 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực giảng dạy và phát triển triển cộng đồng;
Chuyên gia gửi báo giá kinh phí thực hiện hoạt động 02 ngày tập huấn/chuyên gia theo liên hệ dưới đây.

Thông tin liên hệ:
Nguyễn Thị Thanh Thủy - Trợ lý dự án
Số điện thoại: 0973.796.998/ 04.66837799
Email: gfcd08@gmail.com