THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG TƯ VẤN GIÁM SÁT CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ LAO ĐỘNG KHÓ KHĂN DO COVID - 19 BẰNG CÔNG CỤ M-Score

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG TƯ VẤN GIÁM SÁT CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ LAO ĐỘNG KHÓ KHĂN DO COVID - 19 BẰNG CÔNG CỤ M-Score

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG TƯ VẤN GIÁM SÁT CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ LAO ĐỘNG KHÓ KHĂN DO COVID - 19 BẰNG CÔNG CỤ M-Score

14:56 - 13/08/2021

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Tư vấn Áp dụng công cụ/phương pháp M-Score để thu thập ý kiến phản hồi của người lao động chính thức và phi chính thức về chính sách hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do Đại dịch COVID 19 (theo Nghị quyết 68/NQ-CP, ngày 01/07/2021)

 

Đại dịch COVID-19 hiện đang tác động mạnh mẽ tới doanh nghiệp và đời sống người lao động, ảnh hưởng to lớn về xã hội, y tế và kinh tế. Để ứng phó kịp thời với tác động của đại dịch, ngày 01/07/2021, Chính phủ đã kịp thời thông qua Nghị quyết 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Để triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi COVID 19, ngày 07 tháng 07 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Quyết định 23/2021/QĐ-TTg hướng dẫn hồ sơ, thủ tục nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP cho 12 nhóm đối tượng chính sách được hỗ trợ gồm doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người lao động chính thức, phụ nữ có thai, trẻ em và người đang điều trị COVID19, cách ly y tế.

Hiện nay GFCD cùng với các tổ chức thành viên của Mạng lưới hành động vì lao động di cư (Mnet) đề xuất triển khai hoạt động hỗ trợ giám sát kết quả tiếp cận chính sách an sinh xã hội dành cho người lao động chính thức và phi chính thức bị tác động bởi đại dịch COVID tại các địa bàn thực hiện dự án của các tổ chức thành viên Mnet và cơ quan đối tác của Oxfam.

Để thực hiện hoạt động giám sát này GFCD/Mnet cần tuyển Tư vấn áp dụng công cụ/phương pháp M-Score để xây dựng và vận hành một kênh giám sát độc lập để tiếp thu ý kiến phản hồi của người lao động chính thức và lao động phi chính thức (thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách) về việc tiếp cận và thụ hưởng gói hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NG-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg,  nhằm  đánh giá chất lượng và hiệu quả thực thi chính sách, cũng như xác định những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân. Dựa trên ý kiến phản hồi của người lao động, tư vấn xây dựng báo cáo phân tích chính sách và đưa ra đề xuất, kiến nghị cho các nhà hoạch định chính sách và cơ quan thực thi chính sách nhằm tăng cường chất lượng và hiệu quả thực thi chính sách hỗ trợ cho người lao động chính thức và phi chính thức bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID 19.  

Chi tiết điều khoản tham chiếu dành cho tư vấn, vui lòng xem lại file đính kèm:

 ../../../uploads/tiny_uploads/TOR%20Gi%C3%A1m%20s%C3%A1t%20chinh%20sach%20ho%20tro%20COVID_1.doc

Hồ sơ được gửi vào địa chỉ:

Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và phát triển cộng đồng (GFCD)

Phòng 1608 – Tòa nhà Bắc Hà– 30 Phạm Văn Đồng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Email: gfcd08@gmail.com

Điện thoại: 033.4804.271 (Trần Thị Hậu)

Hạn nộp hồ sơ đến 17h00 ngày 25/8/2021. Chúng tôi sẽ liên hệ với ứng cử viên phù hợp với nhiệm vụ