THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ĐỒNG GIẢNG VIÊN LỚP TẬP HUẤN VỀ KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ĐỒNG GIẢNG VIÊN LỚP TẬP HUẤN VỀ KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ĐỒNG GIẢNG VIÊN LỚP TẬP HUẤN VỀ KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH

16:01 - 18/08/2021

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

 Đồng giảng viên (co-trainer) lớp tập huấn kỹ năng vận động chính sách cấp cơ sở cho lãnh đạo nhóm lao động di cư.  

  1. Giới thiệu chung

Dự án “Quyền lao động & An sinh Xã hội bình đẳng và hòa nhập cho lao động di cư” (2017-2021) được Oxfam tại Việt Nam và Mạng lưới hành động vì lao động di cư (Mnet) triển khai với mục đích cải thiện quyền lao động và thực thi một cách hiệu quả các chính sách an sinh xã hội toàn dân trong đó có lao động di cư. Dự án hỗ trợ quá trình tập hợp và tổ chức người lao động di cư trong nước thành các nhóm đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động di cư, tạo ra các cơ chế để họ tham gia vào đối thoại xã hội với các bên liên quan về các chủ đề như quyền lao động, tiếp cận và hưởng lợi công bằng các chính sách an sinh xã hội.

Nằm trong khuôn khổ hoạt động dự án: Hoạt động 1.2 – Tập huấn cho lãnh đạo các nhóm lao động di cư theo kế hoạch và trên cơ sở đánh giá nhu cầu nâng cao năng năng lực cho lãnh đạo các nhóm lao động di cư, Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển Cộng đồng (GFCD) tổ chức lớp tập huấn về kỹ năng vận động chính sách tại cơ sở cho lãnh đạo nhóm di cư tại các vùng Dự án của các thành viên Mnet.

Mục đích chung của lớp tập huấn này nhăm nâng cao kỹ năng vận động chính sách tại cấp cơ sở cho lãnh đạo các nhóm lao động di cư để họ tổ chức được các hoạt động đối thoại và tiếp cận được các quyền lợi về an sinh xã hội dành cho lao động di cư. Lập kế hoạch vận động chính sách để đảm bảo người lao động di cư tiếp cận được các chính sách an sinh xã hội.

Để triển khai thực hiện hoạt động này, GFCD và Mnet có nhu cầu tuyển dụng 01 (một) đồng giảng viên cho lớp tập huấn về kỹ năng vận động chính sách tại cấp cơ sở cho lãnh đạo các nhóm lao động di cư trên địa bàn dự án. Các phần tiếp theo sẽ mô tả chi tiết về phạm vi công việc, mục đích và các kết quả mong đợi cần đạt được và các yêu cầu cụ thể đối với trợ giảng của lớp tập huấn. 

  1. Mục tiêu của hoạt động tư vấn

Mục tiêu chung của hoạt động tư vấn đó là xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức lớp tập huấn 02 ngày về kỹ năng vận động chính sách cho lãnh đạo nhóm lao động di cư từ các địa bàn dự án của các tổ chức thành viên Mnet.

  1. Phạm vi công việc và nhiệm vụ của đồng giảng viên.

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm:

../../uploads/tiny_uploads/TOR%20%C4%90%E1%BB%93ng%20gi%E1%BA%A3ng%20vi%C3%AAn.doc

Hồ sơ được gửi vào địa chỉ:

Các ứng cử viên quan tâm xin vui lòng gửi CV và đề xuất mức phí tư vấn về địa chỉ:

Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và phát triển cộng đồng (GFCD)

Phòng 1608 – Tòa nhà Bắc Hà – 30 Phạm Văn Đồng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Email: gfcd08@gmail.com    Điện thoại: 0334.804.271. (Chị Trần Thị Hậu)

Hạn nộp hồ sơ đến 17h00 ngày 25/08/2021. Chúng tôi sẽ liên hệ với ứng cử viên phù hợp với nhiệm vụ.