Thành lập Phòng Đào tạo và Dịch vụ GVGĐ

  22/12/2014

Ngày 12 tháng 5 năm 2014, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng đã kí quyết định số 06/QĐ-GFCD về việc thành lập và ra mắt Phòng Đào tạo và Dịch vụ GVGĐ

 

PHÒNG ĐÀO TẠO & DỊCH VỤ GVGĐ

1. Mục tiêu chung:

Bảo vệ quyền và lợi ích của LĐGVGĐ thông qua đào tạo kiến thức, kỹ năng nghề GVGĐ cho người lao động và cung cấp dịch vụ việc làm GVGĐ chuyên nghiệp.

 

2. Mục tiêu cụ thể:

•      Cung cấp cho LĐGVGĐ kiến thức pháp luật và kỹ năng nghề GVGĐ - góp phần đảm bảo quyền lợi của LĐGVGĐ theo quy định của pháp luật ;

•      Cung cấp cho thị trường nguồnLĐGVGĐ được đào tạo, có tay nghề;

•      Phòng Đào tạo & Dịch vụ GVGĐ trở thành cở sở đào tạo và cung cấp dịch vụ GVGĐ chuyên nghiệp, uy tín.

 

3. Nguyên tắc hoạt động:

•      Không vụ lợi, không tính đến lợi nhuận khi đặt mục tiêu vì sự phát triển cộng đồng bền vững;

•      Đảm bảo tính phù hợp, đáp ứng, linh hoạt với nhu cầu của cộng đồng và đối tượng hưởng lợi;

•      Tuân thủ hệ thống pháp luật Việt Nam và những cam kết với các đối tác; Minh bạch, rõ ràng trong quản lý tài chính.

 

4. Chức năng:

•      Tổ chức đào tạo nghề GVGĐ;

•      Cung cấp dịch vụ GVGĐ chuyên nghiệp.

 

5. Nhiệm vụ:

•      Đào tạo;

•      Dịch vụ GVGĐ;

•      Truyền thông, quảng bá.

 

6. Tài chính:

•      Phí đào tạo;

•      Phí giới thiệu việc làm.

GFCD

Bình luận

Tin tức mới

Giới thiệu về GFCD
Lượt truy cập
  • 3
  • 176
  • 187,927