TẬP HUẤN CHO NHÓM LAO ĐỘNG GVGĐ NÒNG CỐT VIẾT TIN BÀI, CÂU CHUYỆN CHO TRANG WEB VÀ PHẦN MỀM ỨNG DỤNG TRÊN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG CUNG CẤP THÔNG TIN CHO LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH.

TẬP HUẤN CHO NHÓM LAO ĐỘNG GVGĐ NÒNG CỐT VIẾT TIN BÀI, CÂU CHUYỆN CHO TRANG WEB VÀ PHẦN MỀM ỨNG DỤNG TRÊN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG CUNG CẤP THÔNG TIN CHO LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH.

TẬP HUẤN CHO NHÓM LAO ĐỘNG GVGĐ NÒNG CỐT VIẾT TIN BÀI, CÂU CHUYỆN CHO TRANG WEB VÀ PHẦN MỀM ỨNG DỤNG TRÊN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG CUNG CẤP THÔNG TIN CHO LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH.

08:58 - 03/10/2020

TẬP HUẤN CHO NHÓM LAO ĐỘNG GVGĐ NÒNG CỐT VIẾT TIN BÀI, CÂU CHUYỆN CHO TRANG WEB VÀ PHẦN MỀM ỨNG DỤNG TRÊN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG CUNG CẤP THÔNG TIN CHO LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAO QUÀ HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN DO ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID TẠI PHƯỜNG ĐỒNG TÂM
TẬP HUẤN KỸ NĂNG QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÂU LẠC BỘ, KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG KÝ KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CHO THÀNH VIÊN BAN CHỦ NHIỆM CLB LĐGVGĐ QUẬN HAI BÀ TRƯNG
TẬP HUẤN KỸ NĂNG QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CLB, KỸ NĂNG GIÁM SÁT VÀ KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG KÝ KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CHO THÀNH VIÊN BAN CHỦ NHIỆM CÂU LẠC BỘ LĐGVGĐ QUẬN THANH XUÂN
TẬP HUẤN KỸ NĂNG QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CLB, KỸ NĂNG GIÁM SÁT VÀ KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG KÝ KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CHO THÀNH VIÊN BAN CHỦ NHIỆM CÂU LẠC BỘ LĐGVGĐ QUẬN CẦU GIẤY
TẬP HUẤN KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH VÀ KỸ NĂNG TRÌNH BÀY CHO NHÓM LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH NÒNG CỐT

Ngày 1-2/10/2020 Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng tổ chức tập huấn cho lao động giúp việc gia đình nòng cốt “Viết tin bài, câu chuyện cho trang web và phần mềm ứng dụng trên điện thoại di động cung cấp thông tin cho lao động giúp việc gia đình”. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Nâng cao vai trò tự chủ của lao động giúp việc gia đình trong việc tiếp cận chính sách an sinh xã hội tại Việt Nam”, nhằm cung cấp các thông tin, chia sẻ kinh nghiệm cho lao động giúp việc gia đình đặc biệt biệt là thông tin liên quan đến an sinh xã hội. Tham gia lớp tập huấn có 16 học viên là thành viên nòng cốt của 15 câu lạc bộ thuộc ba quận dự án: Hai Bà Trưng, Cầu Giấy và Thanh Xuân.

Ảnh 1: Học viên và giảng viên tham gia lớp tập huấ

Lớp tập huấn được tổ chức nhằm hướng dẫn cách viết tin, bài và câu chuyện về người và nghề giúp việc gia đình và các vấn đề liên quan đến tiếp cận chính sách an sinh xã hội để đăng trên trang web gfcd.org.vn cung cấp thông tin cho lao động giúp việc gia đình; và cách chụp ảnh bằng điện thoại thông minh để minh họa cho tin bài, giúp người lao động tự tin, tự hào về nghề giúp việc gia đình.

Ảnh 2: Học viên thực hành viết tin

Trong buổi tập huấn học viên được hướng dẫn chi tiết kiến thức, phương pháp, cách thức viết tin bài, cách thu tập thông tin và cách chụp ảnh minh họa. Học viên cũng được thực hành viết tin và chụp ảnh. Tất cả học viên đều đã bước đầu viết được tin đơn giản, được giảng viên đánh giá cao. Hy vọng sau lớp tập huấn các học viên sẽ tự tin, tích cực viết tin, bài để chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng giúp việc gia đình và các hoạt động của LĐGVGĐ./.

Ảnh 3: Giảng viên và học viên trao đổi thông tin