Báo cáo

Báo cáo

Hiển thị

10:50 - 17/04/2019

Nghiên cứu mới của ILO: 164 triệu người trên thế...

Nghiên cứu cho biết một số nước xuất cư đang mất đi một phần lực lượng lao động có năng suất cao nhất.