Tài liệu

Tài liệu

Hiển thị

09:25 - 17/04/2019

Tăng cường tiếng nói tập thể của lao động phi chính...

TĂNG CƯỜNG TIẾNG NÓI TẬP THỂ CỦA LAO ĐỘNG PHI CHÍNH THỨC THÔNG QUA TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN VÀ VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH: CÁCH TIẾP CẬN VÀ KINH NGHIỆM CỦA...