Tài liệu

Tài liệu

Hiển thị

11:18 - 17/04/2019

Bảo đảm các chính sách an sinh cho lao động di cư

Hiện nay, dòng dịch chuyển của lao động di cư đã và đang là xu thế toàn cầu, tạo ra không ít thách thức cho việc thực hiện các chính sách an sinh xã...

10:50 - 17/04/2019

Nghiên cứu mới của ILO: 164 triệu người trên thế...

Nghiên cứu cho biết một số nước xuất cư đang mất đi một phần lực lượng lao động có năng suất cao nhất.

13:57 - 17/04/2019

Quyền an sinh xã hội cho lao động nữ di cư:Vẫn còn...

NDĐT- Nghiên cứu về quyền an sinh xã hội của lao động nữ di cư ở Việt Nam cho thấy, gần 35% gặp khó khăn về việc làm. Khoảng 98% lao động phi...

10:46 - 17/04/2019

Doanh nghiệp phải công khai việc đóng Bảo hiểm xã...

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 149/2018/NĐ-CP quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ...