Hoạt động truyền thông chủ đề “Thúc đẩy bình đẳng giới, tạo điều kiện cho nam nữ bình đẳng thực chất!” tại Hòa Bình,

  17/11/2017    Lượt xem : 315

tại xã Vĩnh Tiến, Kim Bôi Hòa Bình, Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và phát triển cộng đồng phối hợp với Hội LHPN tỉnh Hòa bình, huyện Kim Bôi, tổ chức hoạt động truyền thông nhân dịp Kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 với chủ đề “Thúc đẩy bình đẳng g

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ VIỆC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI

  19/12/2014    Lượt xem : 11476

Nhằm góp phần đánh giá hiệu quả triển khai thi hành Luật bình đẳng giới sau hơn 1 năm rưỡi tổ chức thực hiện và phục vụ việc thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện các mục tiêu quốc gia bình đẳng giới tại kỳ họp thứ 5 của Quốc hội khóa XII,

Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2015

  19/12/2014    Lượt xem : 1784

Mục tiêu của Chương trình: Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức nhằm thúc đẩy toàn xã hội thay đổi hành vi thực hiện bình đẳng giới; từng bước thu hẹp khoảng cách giới và nâng vị thế của phụ nữ trong một số lĩnh vực còn bất bình đẳng hoặc nguy cơ bất

Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020

  19/12/2014    Lượt xem : 419

Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới là một bộ phận cấu thành quan trọng của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, là cơ sở nền tảng của chiến lược phát triển con người của Đảng và Nhà nước. Công tác bình đẳng giới là một trong những yếu t

Giải thích nguồn gốc bất bình đẳng giới

  19/12/2014    Lượt xem : 2746

Như Engels viết: “một hoạt động xã hội, một loạt các quá trình xã hội . . . càng có vẻ là vấn đề ngẫu nhiên thuần túy thì những quy luật riêng, cố hữu của chúng càng tự xác định trong tính ngẫu nhiên ấy.” Sản xuất hàng hóa và phân công lao động đi cùng vớ

Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020

  10/01/2015    Lượt xem : 5764

Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới là một bộ phận cấu thành quan trọng của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, là cơ sở nền tảng của chiến lược phát triển con người của Đảng và Nhà nước. Công tác bình đẳng giới là một trong những yếu t

Giới thiệu về GFCD
Lượt truy cập
  • 1
  • 200
  • 177,386