Pháp luật liên quan Gia đình/ Phòng, chống Bạo lực gia đình

  09/01/2015

 

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu văn bản Tệp gốc
Số: 22/2000/QH10 09/06/2000 Luật Hôn nhân và Gia đình luathngd2000.pdf
Số: 69/2006/NĐ-CP 21/07/2006 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ Hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài nd692006ndcp.pdf
Số: 02/2007/QH12 21/11/2007 Luật Phòng, Chống Bạo lực gia đình pcblgd2007.pdf
Số: 08/2009/NĐ-CP 04/02/2009 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống Bạo lực gia đình nd082009.pdf
Số: 16/2009/TT-BYT 22/09/2009 Hướng dẫn việc tiếp nhận, chăm sóc y tế, báo cáo đối với người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình tại các cơ sở khám, chữa bệnh tt162009ttbyt.pdf
Số: 110/2009/NĐ-CP 10/12/2009 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình nd1102009.pdf
Số: 02/2010/TT-BVHTTDL 16/03/2010 Quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn; chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình tt022010ttbvhttdl.pdf
Số: 06/2012/NĐ-CP

02/02/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định Hộ tịch, Hôn nhân và Gia đình và Chứng thực nd062012.pdf
Số: 24/2013/NĐ-CP 28/03/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ Hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài nd242013ndcp.pdf
Số: 167/2013/NĐ-CP 12/11/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn  xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình nd1672013.pdf
Số 22/2013/TT-BTP 31/12/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định  số 24/2013/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ Hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài tt222013btp.pdf
Số: 52/2014/QH13 19/06/2014 Luật Hôn nhân và Gia đình luathngd2014.pdf

Bình luận

Tin tức mới

Giới thiệu về GFCD
Lượt truy cập
  • 2
  • 178
  • 187,929