Pháp luật liên quan đến Môi trường/ Ứng phó biến đổi khí hậu

  13/01/2015

 

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu văn bản Tệp gốc
  03/2000 Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng Ozon ndtmontreal.pdf
Số: 52/2005/QH11 29/11/2005 Luật Bảo vệ Môi trường lbvmt.pdf
Số 80/2006/NĐ-CP 09/08/2006 Nghị định về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường nd80cp.pdf
Số: 81/2006/NĐ-CP 09/08/2006 Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường 812006ndcp.pdf
Số: 21/2008/NĐ-CP 28/02/2008 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/ NĐ-CP ngày 09 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường nd212008.pdf
Số: 24-NQ/TW 03/06/2013 Nghị quyết về Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường 24nqtw.pdf

Bình luận

Tin tức mới

Giới thiệu về GFCD
Lượt truy cập
  • 1
  • 201
  • 187,952