Pháp luật liên quan đến Lao động/ Lao động di cư

  10/01/2015

 

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu văn bản Tệp gốc
Số 49/2009/QĐ-UBND 15/01/2009 Ban hành Quy định về quản lý hoạt động bán hàng rong trên địa bàn thành phố Hà Nội qd46ubndtphn.pdf
Số: 10/2013/TT-BLĐTBXH 10/06/2013 Ban hành danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên 102013ttbldtbxh.pdf
Số: 10/2012/QH13 18/06/2012 Bộ luật lao động lld2012.pdf

Số: 41/2013/NĐ-CP

08/05/2013 Quy định chi tiết thi hành Điều 220 của Bộ luật lao động về Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không đình công 412013ndcp.pdf
Số: 44/2013/NĐ-CP 10/05/2013

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động

442013ndcp.pdf
Số: 45/2013/NĐ-CP 10/05/2013 Quy định chi tiết một số điều của bộ luật lao động về thời giờ làm việc , thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động 452013ndcp.pdf
Số: 46/2013/NĐ-CP 10/05/2013 Quy định chi tiết một số điều của bộ luật lao động về tranh chấp lao động 462013ndcp.pdf
Số: 49/2013/NĐ-CP 14/05/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương 492013ndcp.pdf
Số: 55/2013/NĐ-CP 22/05/2013 Quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động 552013ndcp.pdf
Số: 11/2013/TT-BLĐTBXH 11/06/2013 Ban hành danh mục công việc nhẹ được sử dụng dưới 15 tuổi làm việc 112013ttbldtbxh.pdf
Số: 60/2013/NĐ-CP 19/06/2013 Quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc 602013ndcp.pdf
Số: 95/2013/NĐ-CP 22/08/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 952013ndcp.pdf
Số: 27/2014/NĐ-CP 07/04/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động là người giúp việc gia đình nd272014.pdf
Số: 19/2014/TT-BLĐTBXH 15/08/2014 Hưỡng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 27/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 04 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động là người giúp việc gia đình 192014ttbldtbxh.pdf

Bình luận

Tin tức mới

Giới thiệu về GFCD
Lượt truy cập
  • 2
  • 245
  • 187,996