Hiển thị
  10/01/2015

Chương trình hành động Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam năm 2012 - 2020

Ngày 22 tháng 11 năm 2012, Chính phủ Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2012 - 2020.

  19/12/2014

Củng cố các thiết chế gia đình trong việc chăm sóc người cao tuổi

Trong gia đình, phần lớn người cao tuổi có cuộc sống hòa hợp với các thế hệ con cháu. Tại Việt Nam, có đến 80% số người cao tuổi sống với con cái trong gia đình. Ðây không chỉ là đáp ứng về nơi ở, đáp ứng về đời sống vật chất mà ý nghĩa lớn lao là đáp ứng

Giới thiệu về GFCD
Lượt truy cập
  • 1
  • 187
  • 177,373