Nâng cao nhận thức của cộng đồng về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình

Nâng cao nhận thức của cộng đồng về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình

Nâng cao nhận thức của cộng đồng về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình

14:17 - 17/09/2018

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án tuyên truyền về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng đến năm 2020 (Quyết định số 1572/QĐ-TTg ngày 5-9-2014).

Giải quyết vấn đề lao động trẻ em và trẻ em lang thang trong Chiến lược bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
Quyền tham gia của trẻ em vào quá trình ra quyết định
Củng cố các thiết chế gia đình trong việc chăm sóc người cao tuổi
Gia đình Việt Nam trong cơn bão của thời đại
Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 trước yêu cầu sửa đổi

Theo đó, đề án đặt ra mục tiêu đến năm 2020, có 95% hộ gia đình và cộng đồng được tuyên truyền đầy đủ về chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật về bình đẳng giới, hôn nhân, gia đình, phòng chống bạo lực gia đình (chú trọng đối tượng trong độ tuổi kết hôn và nam giới); tuyên truyền về phúc lợi xã hội dành cho gia đình chính sách, hộ nghèo và kiến thức, kỹ năng phát triển kinh tế gia đình, ứng phó với thiên tai và khủng hoảng kinh tế; kiến thức về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, không phá thai vì giới tính của thai nhi. Nội dung tuyên truyền cần phù hợp với các đối tượng. Các báo, tạp chí in, báo điện tử cần mở chuyên trang, chuyên mục, chương trình tuyên truyền, quảng cáo về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

Đề án cũng nêu rõ, ngân sách Trung ương bảo đảm đối với thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương. Căn cứ nhiệm vụ được phân công, các Bộ, ngành xây dựng dự toán kinh phí cần thiết và gửi Bộ Tài chính xem xét, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tải Quyết định phê duyệt Đề án tuyên truyền về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng đến năm 2020 tại đây: QĐ1572