Mời gửi hồ sơ tham gia Đánh giá độc lập cuối kỳ dự án

Mời gửi hồ sơ tham gia Đánh giá độc lập cuối kỳ dự án

Mời gửi hồ sơ tham gia Đánh giá độc lập cuối kỳ dự án

19:58 - 08/11/2018

Sau 3 năm thực hiện dự án, GFCD mời chuyên gia tư vấn, tổ chức gửi hồ sơ tham gia đánh giá độc lập cuối kỳ Dự án.

“TẬP HUẤN KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH” cho nhóm Lao động giúp việc gia đình nòng cốt
Hội thảo Đánh giá nhu cầu tiếp cận thông tin, nội dung thông tin cho trang web và phần mềm ứng dụng trên điện thoại di động
Hội thảo tham vấn chuyên gia về Dự thảo Nghị định quy định về lao động là người giúp việc gia đình
Tuyển Chuyên gia xây dựng kịch bản và sản xuất 04 video về lao động giúp việc gia đình (LĐGVGĐ)
Tuyển Tư vấn xây dựng kịch bản cho 05 phim ngắn cung cấp thông tin, kiến thức và kỹ năng dành cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng, là một tổ chức phi chính phủ, không lợi nhuận. Trung tâm được thành lập từ tháng 8 năm 2000, do Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hà Nội cấp phép.

Từ năm 2012, được sự hỗ trợ tài chính và kỹ thuật của tổ chức Oxfam tại Việt Nam, Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng (GFCD) thực hiện dự án "Bảo vệ quyền của Lao động giúp việc gia đình tại Việt Nam".

Sau 3 năm thực hiện dự án, GFCD mời chuyên gia tư vấn, tổ chức gửi hồ sơ tham gia đánh giá độc lâp cuối kỳ Dự án.

Mục tiêu của đánh giá cuối kỳ
- Đánh giá mực độ đạt được các mục tiêu, các kết quả mong đợi của dự án;
- Đánh giá sự phù hợp, hiệu quả, tác động và tính bền vững của dự án;
- Những thành công và bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện.
- Đề xuất các khuyến nghị về việc quản lý và thực hiện dự án.

Hạn cuối nộp hồ sơ là 10/8/2015

Mọi thông tin xin liên hệ:
Ms. Phạm Thị Hà
ĐT: 0466 83 77 99
Email: 
gfcd08@gmail.com