Lao động di cư

Lao động di cư

Hiển thị

19:25 - 08/11/2018

Tập huấn nâng cao năng lực - kỹ năng cho thành viên...

Khóa tập huấn về Kỹ năng Truyền thông và Vận động chính sách được tổ chức với sự tham gia của gần 20 học viên...

19:41 - 08/11/2018

Tập huấn Kỹ năng Vận động chính sách

Khóa tập huấn là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động nâng cao năng lực - kỹ năng vận động chính sách cho các...

17:26 - 08/11/2018

Báo cáo rà soát pháp luật, chính sách, nghiên cứu quốc...

Giúp việc gia đình là một công việc xuất hiện rất sớm trong quá trình phát triển xã hội và mang lại thu...

16:18 - 08/11/2018

Báo cáo tóm tắt Tổng quan về Lao động giúp việc gia...

Cùng với sự tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam trong khoảng gần 20 năm qua được...