Lao động di cư

Lao động di cư

Hiển thị

08:50 - 29/11/2018

Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng và phát...

Mục đích của Hội thảo là chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và thu thập thông tin, các ý kiến định hướng cho việc...

18:09 - 28/11/2018

Lễ ra mắt CLB Lao động giúp việc gia đình

Mô hình “Câu lạc bộ lao động giúp việc gia đình”  là hoạt động xuyên suốt dự án trong 5 năm,...

15:12 - 28/11/2018

Hội thảo Tham vấn về Hợp đồng lao động tiêu chuẩn...

Hội thảo tham vấn các cơ quan trong cơ chế ba bên, các bên  liên quan như người sử dụng lao động, lao động giúp việc...

13:13 - 28/11/2018

Khởi động chương trình DGD - hợp phần Việt Nam “An...

Sau một loạt những nỗ lực xây dựng ý tưởng, đề xuất dự án, trong hai ngày 10, 11/7/2017, Oxfam Việt Nam và Mnet (Mạng Hành...

14:46 - 28/11/2018

Giới thiệu Tiêu chuẩn Năng lực nghề Giúp việc gia...

Mục đích của Hội thảo nhằm giới thiệu, chia sẻ Tiêu chuẩn năng lực nghề giúp việc gia đình tới người lao động, người...

11:56 - 28/11/2018

Diễn đàn đối thoại “Chính sách an sinh xã hội với...

Đây là diễn đàn nằm trong khuôn khổ dự án “Quyền của người lao động thuộc khu vực phi chính thức đối với việc...