Lao động di cư

Lao động di cư

Hiển thị

12:56 - 30/11/2018

Đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật...

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã nêu nhiều khuyến nghị sửa đổi Luật 72, trong đó đặc biệt đề nghị Luật sửa đổi phải...

15:04 - 29/11/2018

Hội thảo “Xây dựng chiến lược và lập kế hoạch...

Mục tiêu của Hội thảo là kết nối, xây dựng chiến lược trung hạn và dài hạn, lập kế hoạch hoạt động cũng như xác...

14:41 - 29/11/2018

Họp Nhóm công tác liên ngành về Tiêu chuẩn lao động...

Các Tiêu chuẩn lao động cơ bản của ILO cần được truyền thông rộng rãi trong xã hội và các doanh nghiệp với...

10:38 - 29/11/2018

Giúp việc gia đình – một nghề như bao nghề khác

Ông Chang-Hee Lee - Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam đã có một bài viết kỷ niệm ngày Quốc tế Lao...

10:28 - 29/11/2018

Hội thảo tham vấn CSO khu vực về Đồng thuận ASEAN...

Hội thảo đã phân tích một số vấn đề phát sinh, những khó khăn, thách thức trong việc thực hiện Đồng thuận ASEAN...

09:17 - 29/11/2018

Hội nghị đánh giá hoạt động dự án năm 2017 và xây...

 Hội nghị đánh giá hoạt động dự án năm 2017 và xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2018 của Dự ánv"Thúc...