Các lĩnh vực khác

Các lĩnh vực khác

Hiển thị

17:27 - 17/09/2018

Biến đổi khí hậu: Từ thất bại Copenhagen tới kỳ...

Thế giới mất 5 năm để nghiền ngẫm bài học từ thất bại của hội nghị Copenhagen, khi đó là hội nghị về khí hậu lớn nhất...

15:57 - 21/09/2018

Chương trình mục tiêu quốc gia vể Ứng phó với biến...

Ngày 30/8/2012, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kí Quyết định Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Ứng phó với...

17:10 - 17/09/2018

63 dự án quốc gia chống biến đổi khí hậu

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Danh mục các đề án, dự án, nhiệm vụ của Kế hoạch hành động quốc gia về biến...

17:02 - 17/09/2018

Những vấn đề cơ bản về biến đổi khí hậu

Nguyên nhân chính làm biến đổi khí hậu trái đất là do sự gia tăng các hoạt động tạo ra các chất thải...

16:33 - 21/09/2018

Xóa đói giảm nghèo cho các dân tộc thiểu số: Thách...

Nhờ có nguồn lực đầu tư thông qua các chương trình, dự án của nhà nước, kết hợp với các nguồn lực khác...

16:44 - 21/09/2018

Dự án Xóa đói giảm nghèo thông qua phát triển chăn...

Dự án hoạt động thông qua các đối tác liên quan đến phát triển gia súc quy mô nhỏ, đào tạo và...