Các lĩnh vực khác

Các lĩnh vực khác

Hiển thị

00:39 - 18/09/2018

Việt Nam và quốc tế đi tìm tiếng nói chung chống biến...

Việt Nam cam kết làm việc chặt chẽ với cộng đồng quốc tế và các đối tác phát triển trong quá trình đàm...

01:29 - 18/09/2018

Biểu tình toàn cầu về biến đổi khí hậu

Các cuộc biểu tình trên đường phố yêu cầu các hành động khẩn cấp đối phó với việc biến đổi khí hậu,...

16:30 - 21/09/2018

Thực hiện chiến lược xóa đói, giảm nghèo: Thành tựu...

Nhìn lại 10 năm thực hiện chiến lược xóa đói giảm nghèo, Việt Nam đã đạt được những thành tựu rất đáng...

17:33 - 17/09/2018

Việt Nam trong top 10 quốc gia ảnh hưởng nặng nề nhất...

Theo thống kê, mỗi năm Việt Nam thiệt hại 780 triệu USD vào các lĩnh vực sức khỏe cộng đồng vì ô nhiễm môi trường.

16:54 - 21/09/2018

Hỗ trợ thực hiện Nghị quyết 80 (2011-2020) và Chương...

Mục đích của dự án nhằm hỗ trợ Chính phủ thực hiện Nghị quyết 80 và CTMTQG-GNBV, đảm bảo việc tuân thủ Tuyên bố...

16:09 - 21/09/2018

Xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực và thiếu đói

Trong tất cả các Mục tiêu Thiên niên kỷ, Việt Nam đạt được tiến bộ ấn tượng nhất ở Mục tiêu Thiên niên kỷ 1 về...