Các lĩnh vực khác

Các lĩnh vực khác

Hiển thị

14:25 - 29/11/2018

Hoạt động hợp tác quốc tế

Trung tâm Nghiên cứu Giới, Phát triển Gia đình và Cộng đồng (GFCD) đã có buổi làm việc và trao đổi với...

12:01 - 29/11/2018

Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền...

Nghị quyết 27-NQ/TW vừa được ban hành với nội dung cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên...

15:02 - 28/11/2018

Đồng nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu mới

Đồng nghiên cứu không phải là một phương pháp nghiên cứu mới, nhưng phương pháp này chưa được ứng dụng nhiều tại...

17:16 - 21/09/2018

Phân tích chính sách phát triển xã hội liên quan đến...

Trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa, Việt Nam đã có một số đổi mới trong chính sách phát triển xã...

16:59 - 21/09/2018

Kinh nghiệm giảm nghèo ở một số quốc gia khu vực...

Xóa bỏ tình trạng nghèo đói và bất bình đẳng xã hội không còn là mục tiêu của riêng một...

17:19 - 17/09/2018

Kiên Giang: Ứng phó sự cố môi trường vùng ven biển...

Tỉnh Kiên Giang triển khai đề án “Tuyên truyền, tập huấn; tổ chức lực lượng tình nguyện viên và các hình...