Lĩnh vực quan tâm

Lĩnh vực quan tâm

Hiển thị

13:44 - 17/09/2018

Để gia đình thực sự là tế bào lành mạnh của xã...

Từ khi tham gia CEDAW, trong hệ thống pháp luật Việt Nam, từ Hiến pháp cho đến các đạo luật đều khẳng định sự bình đẳng về...

13:32 - 17/09/2018

Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam: Tạo khung...

Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với mục...

13:03 - 17/09/2018

Nghiên cứu Quốc gia về bạo lực gia đình đối với...

Nếu xem xét đến cả ba hình thức bạo hành chính trong đời sống vợ chồng – thể xác, tình dục và tinh thần,...

11:26 - 17/09/2018

Báo cáo hoàn thiện về ước tính thiệt hại kinh tế do...

Phụ nữ bị bạo hành phải đối mặt với những thất thoát nghiêm trọng về mặt tiền bạc, ấy là chưa kể đến việc, trong rất...

18:03 - 14/09/2018

Khởi động mạng lưới quốc gia phòng, chống bạo lực...

Bạo lực giới, trong đó bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái là nguy cơ tiềm tàng phá vỡ sự ổn định, bền vững...

17:30 - 14/09/2018

Nghiên cứu về mua bán trẻ em trai tại Việt Nam

Nghiên cứu đã phát hiện một số lượng nạn nhân trẻ em trai bị mua bán Nghiên cứu này đưa ra một số bằng chứng ban...