Lĩnh vực quan tâm

Lĩnh vực quan tâm

Hiển thị

17:33 - 17/09/2018

Việt Nam trong top 10 quốc gia ảnh hưởng nặng nề nhất...

Theo thống kê, mỗi năm Việt Nam thiệt hại 780 triệu USD vào các lĩnh vực sức khỏe cộng đồng vì ô nhiễm môi trường.

16:54 - 21/09/2018

Hỗ trợ thực hiện Nghị quyết 80 (2011-2020) và Chương...

Mục đích của dự án nhằm hỗ trợ Chính phủ thực hiện Nghị quyết 80 và CTMTQG-GNBV, đảm bảo việc tuân thủ Tuyên bố...

16:09 - 21/09/2018

Xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực và thiếu đói

Trong tất cả các Mục tiêu Thiên niên kỷ, Việt Nam đạt được tiến bộ ấn tượng nhất ở Mục tiêu Thiên niên kỷ 1 về...

17:27 - 17/09/2018

Biến đổi khí hậu: Từ thất bại Copenhagen tới kỳ...

Thế giới mất 5 năm để nghiền ngẫm bài học từ thất bại của hội nghị Copenhagen, khi đó là hội nghị về khí hậu lớn nhất...

15:57 - 21/09/2018

Chương trình mục tiêu quốc gia vể Ứng phó với biến...

Ngày 30/8/2012, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kí Quyết định Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Ứng phó với...

17:10 - 17/09/2018

63 dự án quốc gia chống biến đổi khí hậu

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Danh mục các đề án, dự án, nhiệm vụ của Kế hoạch hành động quốc gia về biến...