Lĩnh vực quan tâm

Lĩnh vực quan tâm

Hiển thị

15:12 - 28/11/2018

Hội thảo Tham vấn về Hợp đồng lao động tiêu chuẩn...

Hội thảo tham vấn các cơ quan trong cơ chế ba bên, các bên  liên quan như người sử dụng lao động, lao động giúp việc...

15:02 - 28/11/2018

Đồng nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu mới

Đồng nghiên cứu không phải là một phương pháp nghiên cứu mới, nhưng phương pháp này chưa được ứng dụng nhiều tại...

14:39 - 28/11/2018

Hội thi Tìm hiểu kiến thức, kỹ năng lãnh đạo qua...

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Kim Bôi đã phối hợp với Hội LHPN tỉnh Hòa Bình và GFCD phối hợp tổ chức Hội thi...

13:13 - 28/11/2018

Khởi động chương trình DGD - hợp phần Việt Nam “An...

Sau một loạt những nỗ lực xây dựng ý tưởng, đề xuất dự án, trong hai ngày 10, 11/7/2017, Oxfam Việt Nam và Mnet (Mạng Hành...

14:46 - 28/11/2018

Giới thiệu Tiêu chuẩn Năng lực nghề Giúp việc gia...

Mục đích của Hội thảo nhằm giới thiệu, chia sẻ Tiêu chuẩn năng lực nghề giúp việc gia đình tới người lao động, người...

11:56 - 28/11/2018

Diễn đàn đối thoại “Chính sách an sinh xã hội với...

Đây là diễn đàn nằm trong khuôn khổ dự án “Quyền của người lao động thuộc khu vực phi chính thức đối với việc...