Hiển thị
  10/02/2015

Tập huấn nâng cao năng lực - kỹ năng cho thành viên Mạng lưới Vận động chính sách hỗ trợ ASXH cho lao động di cư và khu vực phi chính thức tại Việt Nam

Khóa tập huấn về kỹ năng Truyền thông và Vận động chính sách dành cho các thành viên Mạng lưới Vận động chính sách hỗ trợ An sinh xã hội cho lao động di cư và khu vực phi chính thức được tổ chức tại Hà Nội ngày 04/02 - 05/02/2015

Giới thiệu về GFCD
Lượt truy cập
  • 1
  • 189
  • 177,375