Hiển thị
  26/06/2018

Họp Nhóm công tác liên ngành về Tiêu chuẩn lao động quốc tế cơ bản

Nhóm làm việc liên ngành về các Tiêu chuẩn lao động quốc tế cơ bản tổ chức cuộc họp nhóm mở rộng lần thứ 2 năm 2018, tập trung vào các chủ đề liên quan tới các công ước các Tuyên bố và Công ước Quốc tế về quyền lao động.

  06/06/2018

Giúp việc gia đình – một nghề như bao nghề khác

Ông Chang-Hee Lee - Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam đã có một bài viết kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động giúp việc gia đình

  28/05/2018

Hội thảo tham vấn CSO khu vực về Đồng thuận ASEAN trong việc bảo vệ và thúc đẩy quyền của lao động di cư

Để góp phần xây dưng Kế hoạch hành động thực hiện Đồng thuận ASEAN, Nhóm đặc nhiệm (Task Force) về lao động di cư ASEAN (TF-AMW) đã chủ trì Hội thảo tham vấn với các tổ chức CSO khu vực trong 2 ngày 3-4 tháng 5, tại Băng Cốc, Thái Lan.

  12/01/2018

Hội nghị đánh giá hoạt động dự án năm 2017 và xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm 2018

Chiều ngày 12 tháng 1 năm 2018, tại cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội, Ban điều hành Dự án "Thúc đẩy quyền của lao động giúp việc gia đình trong tiếp cận an sinh xã hội, lao động và việc làm ở Việt Nam" đã tổ chức Hội nghị đánh giá hoạt động dự án năm 2

  08/12/2017

HỘI THẢO CHIA SẺ KINH NGHIỆM VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN CHO LAO ĐỘNG DI CƯ.

Trong hai ngày 4 và 5 tháng 12 năm 2017 tại Thảo Viên Resort- Hà Nội, Mạng Hành động vì lao động di cư Mnet tổ chức Hội thảo “ Chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng và phát triển tổ chức đại diện cho lao động di cư”

  27/11/2017

Lễ ra mắt CLB Lao động giúp việc gia đình

Ngày 25 tháng 11 năm 2017, tại UBND phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng đã tổ chức “Lễ ra mắt câu lạc bộ lao động giúp việc gia đình”

  17/11/2017

HỘI THẢO THAM VẤN VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TIÊU CHUẨN VỚI LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH TẠI VIỆT NAM

Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và phát triển cộng đồng (GFCD) và Cục Quản lý Quan hệ lao động và Tiền lương – Bộ Lao đông Thương binh và xã hội tổ chức Hội thảo “Tham vấn về hợp đồng tiêu chuẩn đối với lao

  03/10/2017

KHỞI ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH DGD “Việc làm thỏa đáng trong khu vực ASEAN”, hợp phần Việt Nam “An sinh xã hội cho lao động di cư”

Oxfam Việt Nam và Mnet (Mạng Hành động vì lao động di cư) đã tổ chức thành công Hội thảo khởi động Chương trình DGD “Việc làm thỏa đáng trong khu vực Asean” hợp phần Việt Nam “An sinh xã hội cho lao động di cư”.

  08/09/2017

Giới thiệu Tiêu chuẩn Năng lực nghề Giúp việc gia đình

Ngày 25/9/2015, tại Nhà khách Văn phòng Quốc hội, số 02 Hoàng Cầu, Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng (GFCD) tổ chức Hội thảo “Giới thiệu Tiêu chuẩn Năng lực nghề Giúp việc gia đình”.

  11/04/2016

Hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo nghề cho Lao động giúp việc gia đình

Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển Cộng đồng đã phối hợp cùng Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Nhà sạch HMC thử nghiệm gói đào tạo cho Lao động giúp việc gia đình trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

  03/08/2015

Diễn đàn đối thoại “Chính sách an sinh xã hội với người lao động di cư phi chính thức”

Ngày 30/7/2015, tại Hà Nội, Diễn đàn đối thoại “Chính sách an sinh xã hội với người lao động di cư phi chính thức” đã được tổ chức thành công.

  10/02/2015

Tập huấn nâng cao năng lực - kỹ năng cho thành viên Mạng lưới Vận động chính sách hỗ trợ ASXH cho lao động di cư và khu vực phi chính thức tại Việt Nam

Khóa tập huấn về kỹ năng Truyền thông và Vận động chính sách dành cho các thành viên Mạng lưới Vận động chính sách hỗ trợ An sinh xã hội cho lao động di cư và khu vực phi chính thức được tổ chức tại Hà Nội ngày 04/02 - 05/02/2015

  12/01/2015

Báo cáo rà soát pháp luật, chính sách, nghiên cứu quốc tế và Việt Nam liên quan đến Lao động giúp việc gia đình

Giúp việc gia đình là một công việc xuất hiện rất sớm trong quá trình phát triển xã hội và mang lại thu nhập ổn định cho nhiều lao động nữ trên thế giới.

  12/01/2015

Báo cáo tóm tắt Tổng quan về Lao động giúp việc gia đình

Trong những đóng góp cho sự phát triển của đất nước, có vai trò không nhỏ của lực lượng lao động giúp việc gia đình (LĐGVGĐ).

  09/01/2015

Sân chơi cho người giúp việc

Có một sân chơi để lao động giúp việc gia đình thêm tự trọng nghề nghiệp, thêm kỹ năng để thấu hiểu gia chủ hơn…

  09/01/2015

Nghiên cứu về Giá trị kinh tế của Lao động giúp việc gia đình đối với gia đình và xã hội

Lao động giúp việc gia đình xuất hiện ở Việt Nam từ lâu nhưng cho đến nay, loại hình công việc này vẫn chưa được coi là nghề như những nghề khác trong xã hội.

  09/01/2015

Nhu cầu phát triển Lao động giúp việc gia đình

Tính đến năm 2010, Việt Nam có khoảng 200 nghìn lao động giúp việc gia đình (LĐGVGĐ) và nhu cầu đối với loại hình lao động này đang ngày càng tăng, đặc biệt ở các thành phố lớn; đến 2020 lực lượng lao động này có thể tới 350 nghìn người.

  09/01/2015

Tình hình Lao động giúp việc gia đình

Theo qui định tại Điều 179, Bộ luật Lao động 2012 và tại Điều 3 - Nghị định số 27/2014/NĐ-CP qui định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là giúp việc gia đình, lao động là người GVGĐ được xác định là người lao động làm thường x

  09/01/2015

Giới thiệu chung về quyền của người lao động di cư trong Luật quốc tế

Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, lao động di cư (Migrant Worker) là một phần không thể tách rời giữa các nền kinh tế. Thực tế cho thấy, lao động di cư đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của các nước nhập

  09/01/2015

Quyền lao động của Công dân

Ngày 28 tháng 11 năm 2013, với tuyệt đại đa số đại biểu Quôc hội biểu quyết tán thành (486/488, chiếm 97,59%), Quốc hội khóa XIII đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi là Hiến pháp).

Giới thiệu về GFCD
Lượt truy cập
  • 1
  • 176
  • 177,362