Báo cáo khảo sát về “Khả năng sử dụng công nghệ thông tin và việc tiếp cận dịch vụ ứng dụng công nghệ của lao động nữ giúp việc gia đình

Báo cáo khảo sát về “Khả năng sử dụng công nghệ thông tin và việc tiếp cận dịch vụ ứng dụng công nghệ của lao động nữ giúp việc gia đình

Báo cáo khảo sát về “Khả năng sử dụng công nghệ thông tin và việc tiếp cận dịch vụ ứng dụng công nghệ của lao động nữ giúp việc gia đình

15:34 - 10/02/2020

khảo sát về Khả năng sử dụng công nghệ thông tin và việc tiếp cận dịch vụ ứng dụng công nghệ của lao động nữ giúp việc gia đình

Website và ứng dụng trên điện thoại (app) dành cho người lao động di cư làm việc việc ở nước ngoài đã được đưa vào sử dụng
Tuyển dụng chuyên gia xây dựng tài liệu dành cho lao động di cư đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Tuyển dụng đơn vị/ nhóm xây dựng website và mobile app
Tập huấn kỹ năng nghề giúp việc gia đình cho ban chủ nhiệm câu lạc bộ lao động giúp việc gia đình kỳ 1/2019
Chương trình Hội thảo Quốc tế "Chia sẻ về lao động phi chính thức ở Việt Nam"

ao động giúp việc gia đình ngày càng trở thành lực lượng lao động quan trọng trong xã hội hiện đại. Việc phát triển thành lực lượng lao động chuyên nghiệp là xu thế tất yếu trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0 phát triển ngày càng mạnh mẽ. Vấn đề đặt ra là LĐGVGĐ có thể sử dụng công nghệ tiếp cận các dịch vụ ứng dụng công nghệ để thụ hưởng cơ hội việc làm tốt hơn hay không? Để có cơ sở triển khai dự án “Ứng dụng công nghệ Blockchain trong việc giải quyết các vấn đề của người lao động” do Quỹ châu Á (The Asia Foundation), Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Nhà sạch HMC (JupViec.vn) và Công ty TNHH Infinity Blockchain Labs (IBL) cùng phối hợp thực hiện, cuộc khảo sát về “Khả năng sử dụng công nghệ thông tin và việc tiếp cận dịch vụ ứng dụng công nghệ của lao động nữ giúp việc gia đình” đã được thực hiện nhằm thu thập thông tin trả lời các câu hỏi chính sau đây:

  • Thực trạng và các yếu tố tác động đến mức độ hiểu biết và kỹ năng sử dụng công nghệ trên điện thoại di động của lao động nữ giúp việc gia đình?
  • Việc tiếp cận với dịch vụ hiện tại của công ty JupViec.vn có thể mang lại những tác động nào (về mặt kinh tế và xã hội) cho lao động nữ GVGĐ?
  • Lao động nữ GVGĐ có nhu cầu như thế nào về đào tạo các kiến thức và kỹ năng, cụ thể về cách sử dụng điện thoại di động và Internet, kỹ năng nghề và hiểu biết về quyền lao động, nhằm thực hiện tốt hơn công việc của mình?
  • Công ty JupViec.vn cần cải thiện dịch vụ và môi trường làm việc như thế nào nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của lao động nữ GVGĐ cũng như đảm bảo tốt hơn quyền của người lao động?

Khảo sát định lượng với 268 nhân viên nữ hiện tại của công ty JupViec.vn và 300 nhân viên nam, nữ lao động tiềm năng (bao gồm 150 nữ LĐGVGĐ chưa sử dụng ứng dụng của công ty Jupviec và 150 nam JupSofa) cùng khảo sát định tính 10 nữ nhân viên hiện tại của Jupviec, 10 nữ nhân viên tiềm năng và 10 nam nhân viên tiềm năng hiện đang làm việc tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh đã được thực hiện trong tháng 5/2019. Nhóm nghiên cứu xin chia sẻ chi tiết kết quả nghiên cứu theo đường dẫn dưới đây.

http://gfcd.org.vn/uploads/plugin/file/149/1581321459-1293848841-bao-cao-khao-sat-dau-vao-vao-da-jupviec-vn-final.docx

http://gfcd.org.vn/uploads/plugin/file/150/1581321538-905388055-report-baseline-survey.docx