HỘI THẢO "Giới thiệu trang thông tin và phần mềm ứng dụng trên điện thoại di động cung cấp thông cho LĐGVGĐ"

HỘI THẢO

HỘI THẢO "Giới thiệu trang thông tin và phần mềm ứng dụng trên điện thoại di động cung cấp thông cho LĐGVGĐ"

14:23 - 14/01/2021

HOẠT ĐỘNG Ý NGHĨA SAU ĐẠI HỘI
CÔNG BỐ KẾT QUẢ CUỘC THI
CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU KIẾN THỨC AN SINH XÃ HỘI, QUYỀN LAO ĐỘNG DÀNH CHO LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH
NÂNG CAO KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG CHO LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH
Tuyển dụng: Giảng viên và trợ giảng TẬP HUẤN KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG CHO TRANG WEB VÀ PHẦN MỀM ỨNG DỤNG TRÊN ĐIỆN THOẠI CHO NHÓM LAO ĐỘNG GVGĐ NÒNG CỐT

Nằm trong khuôn khổ hoạt động Dự án: “Nâng cao vai trò tự chủ của lao động giúp việc gia đình trong việc tiếp cận chính sách an sinh xã hội tại Việt Nam”. Do tổ chức Oxfam tài trợ, Ngày 14/1/2021, Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển Cộng đồng (GFCD) tổ chức Hội thảo giới thiệu trang thông tin và phần mềm ứng dụng trên điện thoại di động  cung cấp thông tin cho lao động giúp việc gia đình.

Ảnh: Ông Lê Văn Sơn – Giám đốc GFCD phát biểu khai mạc hội thảo

Ảnh: Toàn cảnh đại biểu tham gia hội thảo

Đến tham dự hội thảo có 35 đại biểu, là người lao động giúp việc gia đình trong 15 câu lạc ặc biệt, hội thảo có sự tham gia của cán bộ lao động thương binh xã hội phường Đồng Tâm; Hội liên hiệp phụ nữ một số phường thuộc địa bàn Dự án; Đại diện Báo Phụ nữ Việt Nam;

Ảnh: Người lao động giúp việc gia đình chia sẻ cảm nhận về trang thông tin và ứng dụng

Tại hội thảo, các đại biểu đã được lắng nghe giới thiệu về trang thông tin và phần mềm liên quan đến người lao động giúp việc gia đình. Thông qua hội thảo, các đại biểu đã được hướng dẫn đầy đủ các bước để có thể truy cập và tìm kiếm thông tin liên quan tới kỹ năng, quy định pháp luật liên quan đến người lao động giúp việc gia đình. Kết thúc buổi hội thảo các đại biểu tham gia đặc biệt là người lao động đã đánh giá cao về ý nghĩa, lợi ích xã hội của việc xây dựng và vận hành trang thông tin cung cấp thông tin cho lao động giúp việc gia đình./.