Hoạt động hợp tác quốc tế

Hoạt động hợp tác quốc tế

Hoạt động hợp tác quốc tế

14:25 - 29/11/2018

Trung tâm Nghiên cứu Giới, Phát triển Gia đình và Cộng đồng (GFCD) đã có buổi làm việc và trao đổi với Elaine Hui - giảng viên và nhà nghiên cứu về quyền lao động tại Đại học Pennsylvania, Hoa Kỳ vào ngày 8 tháng 6.

Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương tại Việt Nam
Đồng nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu mới
Phân tích chính sách phát triển xã hội liên quan đến lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em
Kinh nghiệm giảm nghèo ở một số quốc gia khu vực Đông Nam Á
Hỗ trợ thực hiện Nghị quyết 80 (2011-2020) và Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững (2012-2015)

Thảo luận tập trung vào các chính sách liên quan đến quyền lao động và công tác của CSO tại Việt Nam GFCD trao đổi kinh nghiệm làm việc với lao động di cư, đặc biệt là lao động giúp việc gia đình và mô hình Câu lạc bộ lao động giúp việc gia đình đã giúp tập hợp hàng trăm lao động trong nước. Đại diện GFCD cũng trao đổi với khách mời về những kinh nghiệm của GFCD trong quan hệ đối tác với các cơ quan chính phủ và Hội Phụ nữ ở các cấp khác nhau trong việc bảo vệ các quyền của lao động giúp việc gia đình.

Về phần mình, Elaine Hui nói về nghiên cứu hiện tại của cô về quyền lao động ở Trung Quốc, Việt Nam và các nước khác. Cô bày tỏ hy vọng hợp tác hơn nữa với GFCD trong tương lai.