Hiển thị
  18/06/2018

Hoạt động hợp tác quốc tế

Elaine Hui - giảng viên và nhà nghiên cứu viên về quyền lao động tại Đại học Pennsylvania, Hoa Kỳ đã có buổi gặp mặt và trao đổi với nhân viên Trung tâm Nghiên cứu Giới, Phát triển Gia đình và Cộng đồng (08/06)

  15/12/2017

Thư mời kiểm toán

Thư mời kiểm toán năm 2017 của GFCD tới các công ty

  09/10/2017

Đồng nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu mới

Ngày 24/7/2017, GFCD cùng sự tham gia của các thành viên của Mạng lưới hành động vì người lao động di cư, đã tổ chức tập huấn về phương pháp Đồng nghiên cứu.

  11/03/2015

Tập huấn Kỹ năng Vận động chính sách

GFCD phối hợp cùng các tổ chức thành viên Mạng lưới tổ chức lớp Tập huấn kỹ năng Vận động chính sách.

Giới thiệu về GFCD
Lượt truy cập
  • 1
  • 185
  • 177,371