GIỚI THIỆU CHUNG

  31/12/2014

Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng (Rearch Center for Gender, Family and Community Development - GFCD): là một tổ chức phi chính phủ, không lợi nhuận, được thành lập từ tháng 8 năm 2000, do Sở KH & CN Tp. Hà Nội cấp phép.

Sứ mệnh của Trung tâm:

1.  Hướng tới thúc đẩy bình đẳng giới, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho phụ nữ; chung sức xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, bình đẳng, tiến bộ hạnh phúc nhằm xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh;

2. Là cầu nối giữa cộng đồng và các nhà khoa học cũng như các nhà hoạch định chính sách và mang tiếng nói của người dân địa phương  vào trong quá trình xây dựngpháp luật và chính sách thông qua phương pháp có sự tham gia.

GFCD thực hiện sứ mệnh thông qua:

1. Lồng ghép và thúc đẩy bình đẳng giới vào quá trình lập kế hoạch, ra quyết định, thực hiện và giám sát các hoạt động phát triển bền vững ở cộng đồng có sự tham gia của phụ nữ ;

2. Đào tạo nâng cao năng lực cho phụ nữ nhằm tăng cường vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội, hỗ trợ phụ nữ tham gia vào những vị trí ra quyết định ;

3. Phối hợp với các cơ quan của chính phủ, các tổ chức chính trị xã hội,các địa phương, các tổ chức quốc tế và tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước nghiên cứu, tham vấn vận động chính sách trong lĩnh vực bình đẳng giới, gia đình ; phòng,  chống bạo lực gia đình ; chăm sóc sức khỏe sinh sản ; bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em ; ứng phó với biến đổi khí hậu và Phát triển cộng đồn ;.

4. Phát triển hệ thống thông tin, dữ liệu với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước liên quan đến vấn đề Bình đẳng giới – Gia đình – Phòng, chống bạo lực gia đình và Phát triển cộng đồng.

Lĩnh vực hoạt động:

1. Nghiên cứu và thực hiện chương trình, dự án về Bình đẳng giới, Gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình ; chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ và trẻ em ; xóa đói giảm nghèo, ứng phó với biến đổi khí hậu ;

2. Tham gia vận động chính sách, mang tiếng nói của người dân địa phương vào quá trình xây dựng pháp luật và chính sách ;

3. Đào tạo nâng cao năng lực cho phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn và nhóm phụ nữ thiệt thòi nhằm bảo vệ quyền cho phụ nữ ;

4. Phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng, tổ chức các hoạt động truyền thông tại cộng đồng nhằm cung cấp các kiến thức về pháp luật, bình đẳng giới, gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình và giáo dục kỹ năng sống cho gia đình và cộng đồng.

Thành tựu:

Trung tâm đã thực hiện nhiều nghiên cứu và những dự án can thiệp về các vấn đề : bình đẳng giới, gia đình ; giảm nghèo, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em ; phòng chống bạo lực gia đình…ở các vùng nông thôn, miền núi và vùng biển dưới sự tài trợ của Quỹ bình đẳng giới Đan Mạch – Thụy Điển, Văn phòng hợp tác và phát triển Thụy Sỹ khu vực sông Mekong (SDC- Thụy Sỹ) Quỹ Ford, Quỹ Canada, Tổ chức hỗ trợ và phát triển Đức (DED), và AAV. Để thực hiện các nghiên cứu và dự án, GFCD đã hợp tác với các cơ quan nhà nước, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước, tổ chức chính trị xã hội và các địa phương như: Sở văn hóa thể thao du lịch, Hội LH phụ nữ các tỉnh/thành phố : Hà Nội, Hải Phòng, Tp. Hồ Chí Minh, Lào Cai, Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ, Hà Nam, Tây Ninh, Bến Tre, Hòa Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Vĩnh Long…

- 2017 - 2021: Thực hiện Dự án "Thúc đẩy Quyền của Lao động giúp việc gia đình trong tiếp cận an sinh xã hội, lao động và việc làm tại Việt Nam" - Oxfam-Solidarité tài trợ.

- 09 - 11/2017: Thực hiện Nghiên cứu về Lao động giúp việc gia đình của Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động - Rosa-Luxemburg Stiftung Đông Nam Á tài trợ.

- 2015 - 2017: Thực hiện Dự án “Nâng cao năng lực lãnh đạo cho nữ đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2016-2017” tại Hà Nam và Hòa Bình - Rosa-Luxemburg Stiftung Đông Nam Á tài trợ.

- 2013 - 2014: Thực hiện Dự án “Bảo vệ quyền của lao động giúp việc gia đình tại Việt Nam” - Rosa-Luxemburg Stiftung Hanoi tài trợ, thực hiện tại Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh;

- 2012 - 2015: Thực hiện Dự án “Bảo vệ quyền của lao động giúp việc gia đình tại Việt Nam” thực hiện tại Nam Định, Khánh Hòa và Vĩnh Long. Oxfam Novib tài trợ

- 2009 - 2011: Thực hiện dự án “Nâng cao năng lực địa phương phòng, chống bạo lực gia đình” – Đại sứ quán Vương quốc Đan Mạch tài trợ tại 3 tỉnh, Bắc Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh

- 2010 : Xuất bản cuốn "Một số loại hình lao động giúp việc gia đình tại Hà Nội và các giải pháp quản lý" - NXB Lao động, HN

- 2008 - 2009: Thực hiện nghiên cứu "Nghiên cứu thực trạng một số loại hình giúp việc gia đình ở Hà Nội hiện nay và đề xuất giải pháp quản lý" -  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- 2008-2009: Thực hiện dự án "Xây dựng cơ sở dữ liệu về bạo lực gia đình"- Văn phòng hợp tác và phát triển Thụy sỹ khu vực sông Mê Kông (SDC) tài trợ.

- 2007 - 2008: Phối hợp nghiên cứu: "Nghiên cứu thực trạng và kỹ năng trong bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ở các gia đình khu vực nông thôn phía Bắc". Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em

- 2004- 2006: Tham gia biên soạn tài liệu Kiến thức cơ bản về gia đình- UNFPA tài trợ.

- 2005 – 2006: Thực hiện dự án “Lồng ghép phát triển kinh tế và môi trường cho người dân tộc Mường tỉnh Hoà Bình”, Quỹ Canada tài trợ.

- 2004 – 2009: Phối hợp xây dựng bộ tài liệu Giáo dục đời sống gia đình của Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- 2004: Thực hiện dự án "Nghiên cứu thực trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; tập huấn nâng cao kiến thức sử dụng thuốc bảo vệ thực vật- Chăm sóc sức khỏe sinh sản và trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cho nhân dân 2 xã Yên Lạc và Phú Lai, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình " - Tổ chức hỗ trợ phát triển Đức (DED) tài trợ.

- 2/2003- 8-2003: Thực hiện dự án "Tập huấn về Giới lồng ghép chăm sóc sức khỏe sinh sản, trang bị tủ sách và hỗ trợ vốn chăn nuôi gia súc cho đồng bào dân tộc xã Lùng Vài, huyện Mường Khương, tỉnh Lao Cai" - Quỹ Bình đẳng Giới Thụy Điển - Đan Mạch tài trợ

- 2003: Thực hiện dự án "Nâng cao nhận thức về giới và bảo vệ môi trường- hỗ trợ xây dựng bếp bioga cho đồng bào dân tộc Mường, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh hóa" - Quỹ Ford tài trợ

- 2002: Thực hiện dự án "Tập huấn về Giới, vệ sinh môi trường, cung cấp kỹ thuật trồng chè cành và trang bị tủ sách cho nhân dân xã Yên Ninh, huyên Phú Lương tỉnh Thái Nguyên »,  Quỹ Bình đẳng Giới Thụy Điển - Đan Mạch tài trợ

- 2001 : Thực hiện dự án "Hỗ trợ lớp mẫu giáo cho đồng bào dân tộc vùng sâu vùng xa – huyện Định Hóa, Thái Nguyên", Tổ chức Hỗ trợ phát triển Đức (DED) tài trợ

- 2001: Thực hiện dự án "Đào tạo-nâng cao nhận thức về giới - chăm sóc sức khỏe sinh sản và trang bị tủ sách cho phụ nữ 2 xã Trung Lương và Đồng Thịnh, huyện Định Hóa-Thái Nguyên", Quỹ bình đẳng giới Thụy Điển - Đan Mạch tài trợ.

Nguồn nhân lực :

Nhân viên của Trung tâm đều có trình độ đại học, trên đại học chuyên ngành giáo dục, xã hội, y tế, nông nghiệp, môi trường... và có kinh nghiệm triển khai các dự án tại các vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa.

Bên cạnh đó, GFCD có các nhóm cộng tác viên ở các lĩnh vực chuyên môn theo mục tiêu và lĩnh vực hoạt động về : Giới- bình đẳng giới ; phòng chống bạo lực gia đình ; Dân số/KHHGĐ- chăm sóc sức khỏe sinh sản; môi trường, y tế, giáo dục... Họ là các nhà khoa học, chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu, xây dựng tài liệu đào tạo, truyền thông- giáo dục và dày dạn trong chỉ đạo triển khai các dự án tại cộng đồng.

Bình luận

Giới thiệu về GFCD
Lượt truy cập
  • 1
  • 191
  • 177,377