Cuốn ký sự "Hành trình đi đến thành công"

Cuốn ký sự "Hành trình đi đến thành công"

01:25 - 11/09/2021

Cuốn ký sự "Hành trình đi đến thành công" của Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng (GFCD) được thực hiện năm 2015

Đây là một trong nhiều kết quả của dự án "Nâng cao năng lực lãnh đạo cho nữ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2016 - 2020" với sự tài trợ của Quỹ Rosa Luxemburg Stiftung Đông Nam Á, thực hiện tại hai tỉnh Hà Nam và Hòa Bình.

Cuốn ký sự ghi lại 16 câu chuyện về những thay đổi trong cuộc đời, những nỗ lực vượt khó vươn lên của những người phụ nữ nông dân ở vùng đồng bằng Bắc Bộ (Hà Nam), phụ nữ dân tộc thiểu số vùng núi Tây Bắc (Hoà Bình), góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Xem thêm chi tiết, vui lòng xem file đính kèm dưới đây:

Cuốn ký sự "Hành trình đi đến thành công" (GFCD).pdf