Chương trình mục tiêu quốc gia vể Ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 – 2015

Chương trình mục tiêu quốc gia vể Ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 – 2015

Chương trình mục tiêu quốc gia vể Ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 – 2015

15:57 - 21/09/2018

Ngày 30/8/2012, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kí Quyết định Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 - 2015

Hoạt động hợp tác quốc tế
Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương tại Việt Nam
Đồng nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu mới
Phân tích chính sách phát triển xã hội liên quan đến lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em
Kinh nghiệm giảm nghèo ở một số quốc gia khu vực Đông Nam Á

Tải Quyết định Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 - 2015 tại đây: QĐ1183