Hiển thị
  08/09/2017

Giới thiệu Tiêu chuẩn Năng lực nghề Giúp việc gia đình

Ngày 25/9/2015, tại Nhà khách Văn phòng Quốc hội, số 02 Hoàng Cầu, Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng (GFCD) tổ chức Hội thảo “Giới thiệu Tiêu chuẩn Năng lực nghề Giúp việc gia đình”.

  11/04/2016

Hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo nghề cho Lao động giúp việc gia đình

Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển Cộng đồng đã phối hợp cùng Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Nhà sạch HMC thử nghiệm gói đào tạo cho Lao động giúp việc gia đình trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

  09/01/2015

Sân chơi cho người giúp việc

Có một sân chơi để lao động giúp việc gia đình thêm tự trọng nghề nghiệp, thêm kỹ năng để thấu hiểu gia chủ hơn…

  22/12/2014

Giá trị kinh tế của lao động giúp việc gia đình đối với gia đình và xã hội

Trong khuôn khổ hoạt động dự án "Bảo vệ quyền của LĐGVGĐ tại Việt Nam" do Oxfam và Rosa Luxemburg Stiftung hỗ trợ về kinh phí và kỹ thuật, trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng đã tổ chức Hội thảo công bố kết quả nghiên cứu Giá trị k

  22/12/2014

Thành lập Phòng Đào tạo và Dịch vụ GVGĐ

Ngày 12 tháng 5 năm 2014, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng đã kí quyết định số 06/QĐ-GFCD về việc thành lập và ra mắt Phòng Đào tạo và Dịch vụ GVGĐ

Giới thiệu về GFCD
Lượt truy cập
  • 1
  • 181
  • 177,367