Các Dự án đã thực hiện

Các Dự án đã thực hiện

Các Dự án đã thực hiện

16:11 - 08/11/2018

- 2015-2017: Dự án “Nâng cao năng lực lãnh đạo cho nữ đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2016-2017”, Rosa Luxemburg Stiftung Đông Nam Á tài trợ, thực hiện tại Hà Nam và Hòa Bình;

- 2013-2014: Dự án “Bảo vệ quyền của lao động giúp việc gia đình tại Việt Nam”, Rosa Luxemburg Stiftung Đông Nam Á tài trợ, thực hiện tại Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh;

- 2012-2015: Dự án “Bảo vệ quyền của lao động giúp việc gia đình tại Việt Nam” thực hiện tại Nam Định, Khánh Hòa và Vĩnh Long, Oxfam Novib tài trợ;

- 2009 - 2011: Thực hiện dự án “Nâng cao năng lực địa phương phòng, chống bạo lực gia đình” – Đại sứ quán Vương quốc Đan Mạch tài trợ tại 3 tỉnh, Bắc Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh;

- 2010: Xuất bản cuốn "Một số loại hình lao động giúp việc gia đình tại Hà Nội và các giải pháp quản lý" - NXB Lao động, HN;

- 2008 - 2009: Thực hiện nghiên cứu: "Nghiên cứu thực trạng một số loại hình giúp việc gia đình ở Hà Nội hiện nay và đề xuất giải pháp quản lý" - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- 2008-2009: Thực hiện dự án "Xây dựng cơ sở dữ liệu về bạo lực gia đình" - Văn phòng hợp tác và phát triển Thụy sỹ khu vực sông Mê Kông (SDC) tài trợ;

- 2007 - 2008: Phối hợp nghiên cứu: "Nghiên cứu thực trạng và kỹ năng trong bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ở các gia đình khu vực nông thôn phía Bắc". Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em;

- 2004- 2006: Tham gia biên soạn tài liệu Kiến thức cơ bản về gia đình - UNFPA tài trợ;

- 2005 – 2006: Thực hiện dự án “Lồng ghép phát triển kinh tế và môi trường cho người dân tộc Mường tỉnh Hoà Bình”, Quỹ Canada tài trợ;

- 2004 – 2009: Phối hợp xây dựng bộ tài liệu Giáo dục đời sống gia đình của Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- 2004: Thực hiện dự án "Nghiên cứu thực trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; tập huấn nâng cao kiến thức sử dụng thuốc bảo vệ thực vật- Chăm sóc sức khỏe sinh sản và trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cho nhân dân 2 xã Yên Lạc và Phú Lai, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình "Tổ chức hỗ trợ phát triển Đức (DED) tài trợ;

- 2/2003- 8-2003: Thực hiện dự án  "Tập huấn về Giới lồng ghép chăm sóc sức khỏe sinh sản, trang bị tủ sách và hỗ trợ vốn chăn nuôi gia súc cho đồng bào dân tộc xã Lùng Vài, huyện Mường Khương, tỉnh Lao Cai"- Quỹ Bình đẳng Giới Thụy Điển- Đan Mạch tài trợ;

- 2003: Thực hiện dự án "Nâng cao nhận thức về giới và bảo vệ môi trường- hỗ trợ xây dựng bếp bioga cho đồng bào dân tộc Mường, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh hóa" - Quỹ Ford tài trợ;

- 2002: Thực hiện dự án "Tập huấn về Giới, vệ sinh môi trường, cung cấp kỹ thuật trồng chè cành và trang bị tủ sách cho nhân dân xã Yên Ninh, huyên Phú Lương tỉnh Thái Nguyên",  Quỹ Bình đẳng Giới Thụy Điển- Đan Mạch tài trợ;

- 2001: Thực hiện dự án "Hỗ trợ lớp mẫu giáo cho đồng bào dân tộc vùng sâu vùng xa – huyện Định Hóa, Thái Nguyên", Tổ chức Hỗ trợ phát triển Đức (DED) tài trợ'

- 2001: Thực hiện dự án "Đào tạo-nâng cao nhận thức về giới - chăm sóc sức khỏe sinh sản và trang bị tủ sách cho phụ nữ 2 xã Trung Lương và Đồng Thịnh, huyện Định Hóa - Thái Nguyên",  Quỹ bình đẳng giới Thụy Điển - Đan Mạch tài trợ.

 

TAGS: dự án,