Hiển thị
  12/03/2018

Hành trình đi đến thành công: Câu chuyện về sự thay đổi

"Hành trình đi đến thành công: Câu chuyện về sự thay đổi" là câu chuyện trưởng thành trong sự nghiệp chính trị của những nữ ứng cử viên, và nay là nữ Đại biểu Hội đồng nhân dân tại Hà Nam và Hòa Bình.

  17/11/2017

Hoạt động truyền thông chủ đề “Thúc đẩy bình đẳng giới, tạo điều kiện cho nam nữ bình đẳng thực chất!” tại Hòa Bình,

tại xã Vĩnh Tiến, Kim Bôi Hòa Bình, Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và phát triển cộng đồng phối hợp với Hội LHPN tỉnh Hòa bình, huyện Kim Bôi, tổ chức hoạt động truyền thông nhân dịp Kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 với chủ đề “Thúc đẩy bình đẳng g

  04/09/2017

Hội thi Tìm hiểu kiến thức, kỹ năng lãnh đạo qua luật Tổ chức chính quyền địa phương và luật Bình đẳng giới tại Hòa Bình.

Ngày 20/08/2017, Hội LHPN huyện Kim Bôi đã phối hợp với Hội LHPN tỉnh Hòa Bình và Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng phối hợp tổ chức thành công Hội thi “Tìm hiểu kiến thức, kỹ năng lãnh đạo thông qua Luật Tổ chức chính quyền địa

  10/01/2015

Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020

Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới là một bộ phận cấu thành quan trọng của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, là cơ sở nền tảng của chiến lược phát triển con người của Đảng và Nhà nước. Công tác bình đẳng giới là một trong những yếu t

  22/12/2014

Danh sách số liên hệ đường dây nóng

Bạn cần học thuộc lòng các số này để khi gặp những vần đề cần thiết có thể mau chóng gọi điện để nhờ giúp đỡ. Tất cả số điện thoại khẩn cấp trên đều là những số điện thoại không cần bấm mã vùng để gọi khi xảy ra sự cố.Bạn cần nói ngắn gọn tình hình cho ng

  19/12/2014

Báo cáo hoàn thiện về ước tính thiệt hại kinh tế do bạo lực gia đình đối với phụ nữ ở Việt Nam

Mục tiêu tổng quát của nghiên cứu này là đưa ra ước tính đáng tin cậy về thiệt hại kinh tế do bạo lực gia đình gây ra ở Việt Nam. Số liệu cho thấy những thiệt hại về mặt kinh tế do bạo lực gia đình gây ra có thể thấy được ở cấp độ gia đình và cấp vĩ mô. P

  19/12/2014

Khởi động mạng lưới quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình

Bạo lực giới, trong đó bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái là nguy cơ tiềm tàng phá vỡ sự ổn định, bền vững của gia đình.

  19/12/2014

Thuyết nữ quyền: Giải thích nguồn gốc bất bình đẳng giới

Khía cạnh lịch sử đòi hỏi huyền thoại về “lối mô tả tộc người ở thì hiện tại” (“ethnographic present”) phải hoàn toàn bị xóa bỏ và các nhà nhân loại học phải giải quyết trọn vẹn cấu trúc các quan hệ giới ở những dân tộc mà họ nghiên cứu không xuất phát từ

  19/12/2014

Giải thích nguồn gốc bất bình đẳng giới

Như Engels viết: “một hoạt động xã hội, một loạt các quá trình xã hội . . . càng có vẻ là vấn đề ngẫu nhiên thuần túy thì những quy luật riêng, cố hữu của chúng càng tự xác định trong tính ngẫu nhiên ấy.” Sản xuất hàng hóa và phân công lao động đi cùng vớ

  19/12/2014

Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020

Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới là một bộ phận cấu thành quan trọng của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, là cơ sở nền tảng của chiến lược phát triển con người của Đảng và Nhà nước. Công tác bình đẳng giới là một trong những yếu t

  19/12/2014

Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2015

Mục tiêu của Chương trình: Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức nhằm thúc đẩy toàn xã hội thay đổi hành vi thực hiện bình đẳng giới; từng bước thu hẹp khoảng cách giới và nâng vị thế của phụ nữ trong một số lĩnh vực còn bất bình đẳng hoặc nguy cơ bất

  19/12/2014

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ VIỆC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI

Nhằm góp phần đánh giá hiệu quả triển khai thi hành Luật bình đẳng giới sau hơn 1 năm rưỡi tổ chức thực hiện và phục vụ việc thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện các mục tiêu quốc gia bình đẳng giới tại kỳ họp thứ 5 của Quốc hội khóa XII,

  19/12/2014

Tổng quan Báo cáo Phát triển Thế giới 2012: Bình đẳng giới và Phát triển

Thông điệp chính của Báo cáo Phát triển Thế giới năm nay: Bình đẳng giới và Phát triển là những mô hình tiến bộ trên và sự tồn tại dai dẳng của vấn đề bình đẳng giới là vấn đề cần quan tâm, cả trong các mục tiêu phát triển và quá trình hoạch định chính sá

Giới thiệu về GFCD
Lượt truy cập
  • 1
  • 178
  • 177,364