Báo cáo “Nghiên cứu quốc gia về bạo lực gia đình với phụ nữ ở Việt Nam” (2010)

Báo cáo “Nghiên cứu quốc gia về bạo lực gia đình với phụ nữ ở Việt Nam” (2010)

01:01 - 11/09/2021

Báo cáo “Nghiên cứu quốc gia về bạo lực gia đình với phụ nữ ở Việt Nam” (2010) được Tổng cục Thống kê Việt Nam thực hiện với sự hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Y tế Thế giới, sự hỗ trợ về kinh phí của Quỹ phát triển Mục tiêu thiên niên kỷ do Chính phủ Tây Ban Nha tài trợ (MDG-F) cùng với văn phòng của Cơ quan phát triển và hợp tác quốc tế Tây Ban Nha (AECID) tại Việt Nam. Nghiên cứu này là một phần hoạt động của Chương trình chung giữa Chính phủ Việt Nam và Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới (JPGE).

Nhóm nghiên cứu nòng cốt thực hiện nghiên cứu này, bao gồm: TS. Henrica A.F.M. Jansen, BS. Nguyễn Đăng Vững, Bà Hoàng Tú Anh, Bà Quách Thu Trang, Bà Nguyễn Thị Việt Nga, Ông Đỗ Anh Kiếm và Bà Marta Arranz Calamita.

Nghiên cứu quốc gia về bạo lực gia đình đối với phụ nữ tại Việt Nam nhằm thu thập thông tin chi tiết về tỉ lệ bị bạo lực, tần suất, những yếu tố nguy cơ và hậu quả của bạo lực gia đình đối với phụ nữ. Đây là nghiên cứu lần đầu tiên trên phạm vi toàn quốc cũng như 6 vùng kinh tế xã hội. Ngoài ra, nghiên cứu còn đánh giá các chiến lược đối phó, nhận thức về bạo lực gia đình đối với phụ nữ và kiến thức của phụ nữ về quyền pháp lý của họ. Tạo điều kiện cho các cơ quan Chính phủ và các tổ chức xã hội dân sự nâng cao nhận thức và xây dựng những chính sách và chương trình nhằm ngăn ngừa và giải quyết vấn đề bạo lực gia đình đối với phụ nữ một cách hiệu quả hơn.

Xem thêm chi tiết, vui lòng xem file đính kèm dưới đây:

Báo cáo “Nghiên cứu quốc gia về bạo lực gia đình với phụ nữ ở Việt Nam” (2010).pdf